Współpraca Chia z Grupą Banku Światowego (WBG)

Autor Zespół Kopalnie Krypto - sobota 6 sierpnia 2022

Współpraca Chia z Grupą Banku Światowego (WBG)

Podczas szczytu klimatycznego COP26 w Glasgow Chia Network ogłosiła współpracę z Grupą Banku Światowego w ramach programu Climate Warehouse.

 

Wspólne działania na rzecz stabilnego klimatu

 

Sytuacja klimatyczna zmienia się na naszych oczach – niestety na gorsze. Musimy podjąć jak najszybsze działania naprawcze i tak też się dzieje. Kraje związane porozumieniem paryskim współpracują ze sobą, aby dotrzymać zobowiązań w kwestii optymalizacji światowego klimatu. Szacuje się, że do 2030 roku prowadzone akcje pozwolą zaoszczędzić 250 miliardów rocznie, a jednocześnie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 5 gigaton (również w skali roku). Szacunki szacunkami, ale trzeba spojrzeć na sytuację trzeźwo – żeby realnie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, owa redukcja musi być wiarygodna i kompleksowa. Tymczasem pozostaje to mocno utrudnione z powodu zdecentralizowanego, oddolnego modelu działania całego porozumienia paryskiego. Różnice w systemach prawnych, technologicznych i informatycznych przyjętych przez poszczególne podmioty tylko komplikują działanie na rzecz wspólnej sprawy.

Żeby ułatwić współpracę międzynarodową, konieczna jest standaryzacja i integralność stosowanych systemów. Przełoży się to także na większe bezpieczeństwo i zaufanie pomiędzy kooperującymi ze sobą podmiotami. Właśnie tym zajmuje się Climate Warehouse – inicjatywa Grupy Banku Światowego. 

 

Co to jest WBG?

 

WBG – Grupa Banku Światowego – to połączenie pięciu międzynarodowych organizacji, które udzielają pożyczek dla krajów rozwijających się. To najsłynniejsza tego typu organizacja na świecie. W samym 2021 roku WBG zapewniła blisko 98,83 miliardów dolarów na rozwój. W skład grupy wchodzą wyspecjalizowane agencje ONZ: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IRBD), Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycji (MIGA) oraz Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID). Pierwsze dwie organizacje bywają określane zbiorczo jako Bank Światowy – tego określenia nie należy mylić z szerszą grupą WBG.

Grupa Banku Światowego to nie bank w ścisłym tego słowa znaczeniu – to instytucja, która zapewnia długoterminowe pożyczki o bardzo korzystnym oprocentowaniu (a także dotacje czy pomoc techniczną) najbardziej potrzebującym krajom członkowskim. Chodzi o to, żeby walczyć z ubóstwem i finansować rozwój w różnych kluczowych dziedzinach – od ochrony zdrowia i środowiska (jak wspomniane działania na rzecz stabilizacji klimatu), przez edukację, aż po rozwój demokracji. Prezesem WBG jest obywatel USA nominowany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych – od 2019 roku funkcję tę pełni David R. Malpass.

Fundusze, które pozwalają na udzielanie kredytów, pochodzą głównie ze składek państw członkowskich, ale też np. z emisji obligacji na światowych rynkach kapitałowych. Udziałowcami jest 189 państw członkowskich – w tym kraje ONZ i Kosowo, przy czym nie wszystkie kraje partycypują we wszystkich pięciu organizacjach. Takich członków jest dokładnie 138. Przykładowo: Polska należy do czterech instytucji i nie jest częścią ICSID. W latach 1990-2022 Polska skorzystała z 14,7 miliardów pożyczek od WBG – sfinansowano z nich 63 projekty w różnych obszarach. W tej chwili ze środków pozyskanych od Grupy Banku Światowego realizowany jest projekt ochrony przeciwpowodziowej Odry i Wisły.

 

Climate Warehouse – co ma do tego blockchain?

 

Jedną z kluczowych inicjatyw Grupy Banku Światowego jest Climate Warehouse – publiczny profil metadanych, który udostępnia informacje z połączonych rejestrów w oparciu o zestandaryzowane modele danych. Dzięki temu można w prosty sposób śledzić trwające projekty, ważne kalkulacje (w tym te dotyczące emisji gazów cieplarnianych) oraz wszelkie wprowadzane zmiany. Grupa Banku Światowego uruchomiła także kompatybilny system rejestracji dostępny dla wszystkich krajów członkowskich. Żeby ten system był maksymalnie uproszczony i zintegrowany, konieczne było zastosowanie nowoczesnej technologii łańcucha bloków.

Dzięki blockchainowi użytkownicy Climate Warehouse łączą się w systemie peer-to-peer. Gdy w zarejestrowanym projekcie pojawiają się jakiekolwiek zmiany, są one zauważone i natychmiast trafiają do sieci połączonych systemów. Taka informacja, dodawana do nowego bloku, zostaje opatrzona znacznikiem czasu. Zmiany są więc nie tylko łatwe do śledzenia, ale też nieodwołalne – nie można ich korygować wstecz. Użytkownicy mają stuprocentową pewność, że mogą ufać przeglądanym danym, i że są one potwierdzone.

 

Chia w służbie klimatu

 

Wraz z końcem 2021 roku zakończyła się druga faza symulacji projektu z ponad 40 udziałowcami. Wzięto pod uwagę podmioty krajowe, niezależne standardy certyfikacji, rozmaite instytucje i partnerów przemysłowych. Wszyscy użytkownicy mogli załadować do systemu swoje dane za pomocą specjalnej aplikacji albo przez interfejs API, a następnie przeglądać dane innych podmiotów i śledzić wprowadzane zmiany. Szeroko zakrojone testy pomogły udoskonalić integrację peer-to-peer.

Aktualnie projekt Climate Warehouse znajduje się w trzeciej, ostatniej fazie testów, która trwa już od stycznia. Właśnie na tym etapie rozpoczęła się oficjalna, aktywna współpraca z Chia Network. Wcześniejsze testy oparto o Ethereum, Kaleido i platformę Hyperledger Foundation, ale Bank Światowy chciał spróbować czegoś jeszcze. Otwarty, bezkosztowy, ogólnodostępny łańcuch bloków o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa, a jednocześnie znacząco zredukowanym wpływie na środowisko okazał się strzałem w dziesiątkę. Dostęp open source, interoperacyjność oraz proekologiczne podejście pozwoliły osiągnąć projektowi pełną dojrzałość. Finalna wersja profilu metadanych zostanie wypuszczona już niebawem, w drugiej połowie 2022 roku.

 

Potencjał technologii blockchain

 

Struktura zarządzania Climate Warehouse została ustalona na drodze publicznych konsultacji zorganizowanych przez IETA, Grupę Banku Światowego i rząd Singapuru. W rozmowy zaangażowało się ponad 70 organizacji. Projekt WBG to kolejna inicjatywa, który odsłania ogromny potencjał technologii blockchain – w tym przypadku do udostępniania i śledzenia danych dotyczących światowych rynków klimatycznych, które stają się dostępne z chwilą rejestracji w systemie. Decentralizacja, bezpieczeństwo, transparentność, inkluzywność, nieodwołalność i ułatwiony audyt – to tylko niektóre z korzyści oferowane przez technologię blockchain, w tym przez Chia Network. Sieć pozwala budować zaufanie pomiędzy podmiotami i ułatwia międzynarodową współpracę. 

Jeśli rozbudziliśmy Twoją ciekawość, zapraszamy na stronę www.theclimatewarehouse.org – tam dowiesz się więcej o szczegółach inicjatywy WBG.powrót ››


 

Kontakt do nas

Szpitalna 12
32-500 Chrzanów

kontakt@kopalniekrypto.pl

Robert Wiecheć
+48 608 503 833

Roman Majewski
+48 530 474 039

Zapisz się do newslettera

 
Proszę podać adres e-mail
Proszę zaakceptować warunki newslettera