Biała księga Chia część 5 - Rezerwa Strategiczna

Autor Zespół Kopalnie Krypto - środa 8 marca 2023

Biała księga Chia część 5 - Rezerwa Strategiczna

Firma stworzyła 21 milionów Chia w momencie uruchomienia sieci głównej (mainnet). Coiny te tworzą tzw. Rezerwę Strategiczną Chia Network lub, mówiąc prościej, prefarmę. Można ją uznać za bilans proforma przedsiębiorstwa. Firma postanowiła, że 21 milionów będzie wynagrodzeniem adekwatnym do wykonanej do tej pory pracy. Ciężko przewidzieć ilość zasobów wymaganych na potrzeby adopcji blockchainu Chia, zwłaszcza tych denominowanych w XCH. Przedsiębiorstwo ma nadzieję, że fakt posiadania nadwyżkowej Rezerwy Strategicznej stanowi podejście konserwatywne i ostrożne. Współwłaścicielami prefarmy staną się ostatecznie również akcjonariusze. Firma wierzy, że jej publiczna struktura w połączeniu z korporacyjnym stylem zarządzania zapewnią podstawy do operowania Rezerwą Strategiczną. Umożliwią również sprawiedliwy podział ewentualnej nadwyżki XCH między akcjonariuszy za pomocą tradycyjnych narzędzi korporacyjnych.

 

Harmonogram emisji Chia po uruchomieniu

 

W wyniku farmienia powstają nowe coiny XCH. Harmonogram nagród Chia Network był bezpośrednio wzorowany na Bitcoinie. Poniżej zaprezentowany zostanie przypadek idealny, lecz w rzeczywistości mogą występować pewne odchylenia. Przestrzeń sieci ulega nieustannym zmianom, podobnie jak wydajność Timelordów. W związku z tym harmonogram emisji może charakteryzować się lekkimi wahaniami, tak jak miało to miejsce w przypadku Bitcoina. Harmonogram idealny wygląda następująco:

 • 64 Chia będą tworzone co 10 minut przez pierwsze 3 lata od uruchomienia projektu.
 • 32 Chia będą tworzone co 10 minut w latach 4 – 6.
 • 16 Chia będzie tworzonych co 10 minut w latach 7 – 9.
 • 8 Chia będzie tworzonych co 10 minut w latach 10 – 12.
 • 4 Chia będą tworzone co 10 minut po upłynięciu 12 lat od uruchomienia projektu.

Harmonogram emisji w blockchainie Chia Network znany jest również jako emisje śladowe. W przeciwieństwie do ograniczonej podaży podejście to zapewnia znaczące korzyści w kwestii bezpieczeństwa. W przypadku łańcuchów bloków o ograniczonej podaży jedynymi źródłami nagród staną się ostatecznie opłaty transakcyjne. To z kolei może zachęcić górników do nadpisywania niedawnej przeszłości zamiast wydobywania nowych bloków w okresach, kiedy opłaty są niskie. Jest to podyktowane faktem, iż prowizje są znacząco wysokie w trakcie dnia, a w ciągu nocy dążą do zera (zazwyczaj w godzinach 00:00 – 04:00 czasu pacyficznego). Schemat ten można zaobserwować aktualnie. Ponieważ po dwunastym roku działania blockchainu co 10 minut pojawiać się będą 4 coiny Chia, stopa inflacji jako procent podaży będzie maleć w nieskończoność. Po dwudziestu pięciu latach od uruchomienia projektu inflacja spadnie do poziomu 0,50%. Głównym celem jest osiągnięcie balansu, gdzie prowizje będą utrzymywać się na poziomie rozsądnym i na tyle wysokim, aby farmerzy chętnie uiszczali je w ramach transakcji. Opłaty te nie powinny być jednak zbyt duże w stosunku do stałych nagród, aby uniknąć ryzyka nadpisywania historii. Przedsiębiorstwo wierzy, że stałej podaży nie trzeba obowiązkowo traktować jako najważniejszego elementu pozwalającego zrozumieć inflację. Zdolność do bezpośredniego przeliczenia wspólnych oczekiwań dotyczących całkowitej podaży w dowolnej chwili zapewnia jednak korzyści finansowe oraz spokój ducha.

 

Harmonogram emisji XCH

 

Harmonogram emisji Chia

 

Po finalnym halvingu emisje śladowe XCH będą odbywać się w dalszym ciągu:

 

Emisje śladowe Chia

 

Powyższy harmonogram emisji był inspirowany Bitcoinem. Dokonano jednak kilku zmian z uwagi na inną charakterystykę obliczeń leżących u podstaw blockchainu Chia. Przykładem może być średnio 4608 szans na wygraną dziennie oraz większe tempo halvingów.

Poniższa tabela przedstawia porównanie wykopanych Bitcoinów podczas każdego z czteroletnich okresów halvingu oraz wyfarmionych coinów Chia podczas każdego z trzyletnich okresów halvingu:

 

Halvingi Chia

 

Zarządzanie Rezerwą Strategiczną Chia Network

 

Przedsiębiorstwo wierzy, że najlepszym sposobem „zarządzania” Rezerwą Strategiczną i wspierania rozwoju znakomitej infrastruktury finansowej jest adopcja sprawdzonej, 400-letniej technologii pod postacią spółki akcyjnej i zaimplementowanie najlepszych praktyk zarządzania korporacyjnego. Firma zamierza wprowadzić akcje spółki na amerykańską giełdę papierów wartościowych w odpowiedniej chwili. Polityka zarządzania i wykorzystanie Rezerwy Strategicznej mogą mieć istotne znaczenie dla adopcji Chia Network. Przedsiębiorstwo wierzy, że funkcjonowanie w charakterze przejrzystej korporacji sprawdzi się lepiej niż pozostałe próby podtrzymywania i zarządzania publicznymi łańcuchami bloków. Sieć posiada zdecentralizowaną naturę. W związku z tym blockchain Chia Network wraz z coinami nienależącymi do firmy będą funkcjonowały, nawet jeśli przedsiębiorstwo przestanie istnieć. Nie posiada ono bezpośredniej kontroli nad łańcuchem bloków Chia, ponieważ jego zasady mogą zostać zaktualizowane wyłącznie w przypadku, gdy większość węzłów dobrowolnie przejdzie na jego nowszą wersję. Należy podkreślić, że Chia Network nie zamierza farmić na swoim blockchainie. W przeciwieństwie do łańcuchów bloków Proof of Stake posiadanie coinów nie ma wpływu na zarządzanie lub walidację blockchainu Chia.

Chia Network utworzyła swoją filię w Szwajcarii, skąd zarządza biznesem na terenie Europy. Przewidywane jest również utworzenie analogicznej placówki w Singapurze. Umożliwi to sprawne funkcjonowanie w Azji. Rezerwa Strategiczna Chia Network została rozdysponowana równomiernie pomiędzy przedsiębiorstwo macierzyste w USA oraz filię w Szwajcarii. Firma wykorzysta inteligentne coiny, aby ograniczyć całkowitą dostępność Chia pochodzącego z prefarmy. Odbędzie się to po wdrożeniu nieco bardziej wyrafinowanego systemu nadzoru. Ponadto spółka posiada wewnętrzne mechanizmy kontroli. Dzięki temu jej zobowiązania wobec inwestorów i użytkowników coinów będą kontrolowane przez zarząd jej niezależnych dyrektorów. Obligacje te nie będą uzależnione od pojedynczego akcjonariusza, nawet jeśli będzie on miał możliwość zarządzania Rezerwą Strategiczną Chia Network. Firma planuje również przyjąć stanowcze zasady dotyczące swoich zobowiązań. Za przykład może posłużyć zapewnienie, że przedsiębiorstwo nie sprzeda coinów z Rezerwy Strategicznej Chia Network bez powiadomienia społeczności z 90-dniowym wyprzedzeniem. Ponadto firma nie zamierza sprzedawać, inwestować, ani wypłacać akcjonariuszom coinów Chia, dopóki nie stanie się spółką składającą raporty na mocy amerykańskiej ustawy z 1933 r. To samo dotyczy wykorzystywania monet do wykupu kapitału.

Działanie w charakterze spółki publicznej czyni firmę bardziej przejrzystą w kontekście przepisów. Jest to istotne, ponieważ przedsiębiorstwo zamierza stać się sprawozdawczą spółką publiczną, której akcje będą podlegać obrotowi zgodnie z ramami regulacyjnymi SEC. Firma wierzy, że ułatwi to odróżnienie akcji spółki Chia Network od coinów Chia istniejących jako towar.

Spółki publiczne zapewniają przejrzystość i wzbudzają zaufanie klientów, podobnie jak duże korporacje i rządy. Przejrzystość ta wraz z infrastrukturą regulacyjną umożliwiają Chia Network wdrażanie wiarygodnych mechanizmów zarządzania w zakresie czasu i sposobu wykorzystywania swojej Rezerwy Strategicznej. Firma będzie mogła dzięki temu powiadamiać rynki akcji i coinów o wszelakich zmianach w swojej polityce, zanim wpłyną one na którykolwiek z nich.

Chia Network chce, aby jej użytkownicy, farmerzy i deweloperzy mieli możliwość stania się udziałowcami i uzyskania dostępu do części Rezerwy Strategicznej, posiadając jednocześnie ochronę inwestorów na amerykańskich publicznych rynkach akcji. Firma uważa, że udzielenie dostępu do prefarmy każdemu, kto jest w stanie inwestować w akcje, jest doskonałym sposobem na pogodzenie interesów całej społeczności Chia w perspektywie długoterminowej. Podejście to wpłynie pozytywnie także na rozwój programowalnych pieniędzy internetowych w szerokiej skali.

Oczekiwana korelacja między ceną Chia na giełdach cyfrowych a wyceną kapitału własnego spółki powinna umożliwić klientom korporacyjnym i stronom trzecim separację między nimi. Organizacje chcące wykorzystać coiny Chia w handlu zredukują w ten sposób wpływ związany ze zmiennością XCH. Korporacja pożyczająca Chia w celu sfinansowania swoich transakcji międzynarodowych będzie mogła dokonać strategii straddle lub wykupić opcję CALL na akcje Chia Network, aby ograniczyć wpływ zmienności cen XCH. Korelacja ta będzie miała również wpływ na przenoszenie na rynki akcji długoterminowych inwestycji w zyskujący na wartości blockchain Chia Network. Rynki akcji mają obecnie szersze zastosowanie i są ogólnodostępne na całym świecie. Firma planuje ostatecznie to zmienić, lecz na ten moment robi wszystko, aby utrzymać adopcję.

 

Mechanizmy kontroli Rezerwy Strategicznej

 

Dyrektorzy Chia Network zastosowali pewne ograniczenia dotyczące sposobu korzystania z prefarmy przez spółkę. Nie mogą one zostać zmienione bez większości głosów zarządu, w skład którego musi wchodzić przynajmniej jeden niezależny dyrektor.

Chia Network posiada pięcioosobowy zarząd, w którym zasiada trzech dyrektorów zewnętrznych. W jego skład wchodzą Bram Cohen, Gene Hoffman, David Frazee, Jill Gunter oraz Chuck Stoops. Panowie Cohen oraz Hoffman nie są niezależni, ponieważ decydują o tym przepisy giełdowe. Pani Gunter oraz panowie Frazee i Stoops kwalifikują się jako dyrektorowie niezależni. Ponadto pan Stoops ma uprawnienia przewodniczącego komisji rewizyjnej.

Jeżeli w przypadku którejkolwiek z powyższych zasad kontroli zostanie zaplanowana zmiana, implementacja nastąpi po upłynięciu minimum 90 dni od opublikowania adekwatnej informacji. Zostanie ona udostępniona na witrynie internetowej oraz na kanałach Keybase firmy. Pod uwagę brane są także inne metody publikacji.

Warto nadmienić, że gdyby spółka stała się niewypłacalna, obowiązki powiernicze dyrektorów zostaną przeniesione na wierzycieli. W tym mało prawdopodobnym przypadku przestrzeganie powyższych zasad może nie być możliwe. Spółka może zostać zmuszona do obejścia tych ograniczeń również w przypadku nakazu sądowego.

 

Poniżej przedstawiono wyżej wspomniane zasady:

 1. Spółka nie będzie sprzedawać Chia z Rezerwy Strategicznej. Nie zawrze również żadnej umowy, która umożliwiłaby lub wymagałaby od firmy późniejszego transferu XCH do podmiotów trzecich, lub utraty kontroli nad pożyczonym XCH w przypadku niewypłacalności pożyczkobiorcy.

 2. Niektórzy spośród istniejących podmiotów inwestujących w postanowienia SAFE (umowa dotycząca przyszłego kapitału) mieli prawo zażądać wykupu części Rezerwy Strategicznej. Wynikało to z faktu przekształcenia się w spółkę publiczną i związanej z tym zmiany w dynamice handlu. Zgodnie z oczekiwaniami firma przekształciła te postanowienia w uprzywilejowany kapitał. Przepisy karne zostały natomiast zmodyfikowane tak, aby nie obejmowały XCH.

 3. Firma nie będzie i nie wynagradzała za pomocą XCH pracowników, równych im wykonawców niezależnych, kadry kierowniczej i dyrektorów spółki. Ograniczenie to ma zastosowanie do preferowanych warunków kapitałowych przedsiębiorstwa oraz umów z inwestorami.

 4. Spółka nie będzie farmić Chia w mainnecie (sieci głównej) celowo. Firma posiada potencjał umożliwiający farmienie w obrębie swoich sieci testowych. Błąd konfiguracyjny może jednak spowodować niezamierzony farming w sieci głównej. Przedsiębiorstwo ma w planach wdrożenie mechanizmów kontroli i nadzoru, które wykryją i zapobiegną takim ewentualnościom. Firma nie zabrania jednak swoim pracownikom i kontrahentom samodzielnego farmienia za pomocą osobistego sprzętu.

 

Firma zamierza wykorzystać Rezerwę Strategiczną między innymi w następujący sposób:

 1. Udzielanie pożyczek w XCH rządom, instytucjom finansowym, animatorom rynku i przedsiębiorstwom na potrzeby projektów związanych z Chia. Za przykład mogą posłużyć emisje aktywów, opłacanie międzynarodowych faktur i zapewnianie płynności na różnych giełdach pieniędzy cyfrowych. Pożyczki te będą udzielane podmiotom posiadającym zdolność kredytową. Z reguły będą wymagać odsetek denominowanych w Chia i pełnej spłaty również w tej walucie. Co jakiś czas firma może oferować ujemne stopy procentowe w celu promowania adopcji. Przykładem może być umożliwienie sprzedawcy nośników danych opłacania faktur jego dostawców zagranicznych w Chia zamiast waluty fiducjarnej. Kwota zapłaty wynosiłaby 105%, natomiast przedsiębiorstwo oczekiwałoby jedynie 95% zwrotu pożyczki.

 2. Wykorzystanie Chia w działaniach akcjonariuszy, takich jak wykup akcji lub dywidendy dla udziałowców po publicznej rejestracji kapitału przedsiębiorstwa.

 3. Inwestowanie XCH w obiecujące projekty rozszerzające funkcjonalność i zasięg Chia na rynkach pieniędzy i technologii finansowych. Będzie to jednak możliwe dopiero po publicznym zarejestrowaniu kapitału spółki.

 4. Ewentualne wykorzystanie Chia na potrzeby wdrożenia dodatkowych nagród z farmienia lub zachęcenia deweloperów do walidowania i rozwijania sieci bądź oprogramowania. Firma organizowała w przeszłości konkursy farmienia i udoskonalania oprogramowania. Nagrody z tych konkursów będą docelowo wypłacane w Chia.

 

Spółka nie planuje wykorzystywać Chia do finansowania działań akcjonariuszy, takich jak wykupy akcji lub dywidendy. Firma nie zamierza również inwestować w przedsiębiorstwa, wykorzystując do tego XCH. Zasada ta ulegnie zmianie, gdy w życie wejdzie oświadczenie rejestracyjne lub jego ekwiwalent dla kapitału Chia Network. Spółka uważa, że blockchain Chia jest na tyle zdecentralizowany, że jest w stanie przejść tak zwany „test Hinmana”. W ostatnim czasie znaczenie tego testu zostało jednak podważone. Amerykańskie przepisy dotyczące papierów wartościowych skupiają się generalnie wyłącznie na ich sprzedaży. Przedsiębiorstwo nie planuje sprzedaży zasobów z prefarmy, dopóki nie zostaną rozwiązane problemy dotyczące asymetrii informacji. Zostaną one zniwelowane w momencie osiągnięcia przez firmę statusu spółki raportującej i uzyskaniu zapewnienia od organów regulacyjnych, że przyszła sprzedaż Chia nie zostanie uznana za papier wartościowy. Jeśli jednak konieczne będzie wykonanie dodatkowych raportów lub rejestracji, firmie będzie łatwiej spełnić wymagania z uwagi na swoją publiczną naturę.

Przedsiębiorstwo uważa, że powyższe mechanizmy kontroli są skuteczne. Żaden akcjonariusz nie może ich zmodyfikować samodzielnie. Ponadto niezależny charakter rady dyrektorów firmy gwarantuje, że Rezerwa Strategiczna służy napędzaniu globalnej adopcji Chia w sposób przemyślany. Po notowaniu na krajowym rynku akcji mechanizmy te będą miały dodatkową zaletę wynikającą z przepisów dotyczących papierów wartościowych ze względu na ich przymusowość i wiążący charakter.

Rezerwa Strategiczna została zaprojektowana jako długoterminowa i zrównoważona metoda finansowania ciągłego rozwoju i wdrażania łańcucha bloków Chia Network. Służy ona również budowie ekosystemu Chia. W dłuższej perspektywie struktura spółki publicznej zapewni firmie narzędzia umożliwiające systematyczne przekazywanie wartości akcjonariuszom. Pozwolą one również na pozyskiwanie kapitału na finansowanie rozwoju i wdrażania technologii Chia Network. Firma będzie mogła przekazać swoje oprogramowanie korporacyjne lub działalność pożyczkową w ręce swoich udziałowców, jeśli uzna to za słuszne. Przedsiębiorstwo posiada również możliwość utworzenia stałego funduszu powierniczego na rzecz rozwoju. Będzie także w stanie w pełni dystrybuować pozostałe aktywa Chia Network wśród akcjonariuszy opuszczających fundusz rozwojowy. Tyczy się to również udziałowców rezygnujących z działalności pożyczkowej i biznesu w zakresie oprogramowania korporacyjnego przy założeniu, że są ich właścicielami, a saldo pochodzące z Rezerwy Strategicznej znajduje się w ich rękach.

Niełatwo przewidzieć, co nastąpi za dziesięć lat, a tym bardziej za trzydzieści. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę długoterminową stabilność blockchainu Chia. Istotne jest także zaplanowanie rozwoju ekosystemu tak, aby nie był uzależniony od pojedynczego podmiotu. Jeżeli blockchain Chia osiągnie oczekiwaną skalę użyteczności i adopcji, stanie się pomostem, dzięki któremu ludzie, banki i rządy na całym świecie będą mogły wchodzić ze sobą w interakcję. Oznacza to, że należy w sposób zaplanowany minimalizować wpływ ryzyka geopolitycznego w miarę upływu czasu. Jednocześnie konieczne jest zarządzanie zasobami tak, aby osiągnąć pożądany poziom adopcji.

 


powrót ››


 

Kontakt do nas

Szpitalna 12
32-500 Chrzanów

kontakt@kopalniekrypto.pl

Robert Wiecheć
+48 608 503 833

Roman Majewski
+48 530 474 039

Zapisz się do newslettera

 
Proszę podać adres e-mail
Proszę zaakceptować warunki newslettera