Nowa wersja klienta Chia 1.6.2 już dostępna

Autor Zespół Kopalnie Krypto - środa 11 stycznia 2023

Nowa wersja klienta Chia 1.6.2 już dostępna

Nowy rok to także nowości w ekosystemie Chia Network. Począwszy od dnia 03 stycznia 2023 r. pobrać można nową wersję klienta referencyjnego. W najnowszej aktualizacji o oznaczeniu 1.6.2 wprowadzono usprawnienia dotyczące transakcji. Zmianom uległy również aspekty wpływające bezpośrednio na doświadczenie użytkownika. Poniżej znajduje się lista nowości wraz z ich krótkimi opisami.

 

Wsparcie dla WalletConnect

 

WalletConnect jest popularną platformą, która umożliwia aplikacjom zdecentralizowanym (DApps) łączenie się z portfelami w wersjach na komputery lub urządzenia mobilne. Integracja WalletConnect z klientem referencyjnym Chia umożliwi bezpośrednie połączenie aplikacji zdecentralizowanych z portfelem. Ułatwi to interakcję z tego typu rozwiązaniami. Docelowo dowolny portfel Chia powinien mieć możliwość łączenia się ze wszystkimi aplikacjami zdecentralizowanymi. Wpłynie to pozytywnie na doświadczenie użytkownika w kwestii bezpieczeństwa i wydajności. Interakcja z ekosystemem Chia stanie się wówczas znacznie łatwiejsza.

W ramach obsługi WalletConnect wdrożone zostały następujące opcje interakcji z aplikacjami zdecentralizowanymi:

  • Możliwość podłączenia portfela do DApp poprzez skopiowanie i wklejenie hiperłącza.

 

aktualizacja klienta chia - walletconnect

 

  • Lista połączonych z portfelem aplikacji zdecentralizowanych, która umożliwia podgląd oraz odłączenie się od DApp.
 
aktualizacja klienta chia - połączenie dapps

 

  • Zalogowanie się lub autoryzacja w aplikacji zdecentralizowanej możliwa jest za pośrednictwem portfela Chia.

  • Aplikacje zdecentralizowane mogą generować prośby o wydanie środków (XCH, CAT, NFT) z połączonego portfela Chia. Wyświetli się wówczas aplet z możliwością zatwierdzenia lub odrzucenia transakcji. Wszystkie transakcje zainicjowane przez aplikacje zdecentralizowane zarządzane są przez portfel Chia.
 
aktualizacja klienta chia - potwierdzenie transakcji
 
  • Dowody własności NFT, DID oraz CAT mogą zostać potwierdzone po połączeniu DApp z portfelem referencyjnym Chia i po potwierdzeniu przez użytkownika, że NFT jest dostępne w połączonym portfelu.

  • Wszystkie prośby generowane przez aplikacje zdecentralizowane wymagają potwierdzenia ze strony użytkownika portfela. Tylko wtedy możliwe będzie wykonanie jakiegokolwiek działania lub odczytu danych.

 

Nowy aplet zarządzania opłatami transakcyjnymi

 

W przeszłości dodano aplet umożliwiający wprowadzenie opłaty transakcyjnej w ramach wysyłania CAT lub XCH. Począwszy od wersji 1.6.2 nowy system wyboru opłaty transakcyjnej został zintegrowany z tymi sekcjami trybu farmienia, w których konieczny jest wybór stawki.

Nowy system proponuje obecnie z góry ustalone wysokości opłat transakcyjnych. W kolejnych wersjach będą one ustalane dynamicznie na podstawie aktywności mempoola. Możliwe jest również wprowadzenie niestandardowej stawki.

 

aktualizacja klienta chia - wprowadzanie fee
 

 

Porzucenie wsparcia dla systemowych magazynów kluczy

 

Wraz z wydaniem wersji 1.3 portfela referencyjnego Chia użytkownicy zaczęli otrzymywać propozycje migracji swoich kluczy do pliku keyring.yaml. Poprzednio były one przechowywane w magazynach systemów operacyjnych (macOS Keychain, Windows Vault, Linux Cryptfile). W wersji 1.5.0 podjęto kolejne kroki mające na celu stopniowe wycofywanie tego typu magazynów.

Wersja 1.6.2 całkowicie porzuca wsparcie dla wszystkich magazynów systemowych. Większość użytkowników dokonała już migracji swoich kluczy, o ile nie zignorowali propozycji wyświetlanych wraz z wydaniem wersji 1.3. Użytkownicy chcący odzyskać swoje klucze z nieobsługiwanych magazynów mogą skorzystać ze skryptu legacy_keyring.py. Alternatywnie można zainstalować starszą wersję klienta Chia, a następnie dokonać migracji.

 

Możliwość dodawania i usuwania podłączonych pełnych węzłów

 

Z myślą o bardziej zaawansowanych użytkownikach umożliwiono dodawanie i usuwanie podłączonych pełnych węzłów. W przeszłości funkcja ta została wycofana, lecz zdecydowano się wprowadzić ją na nowo. Dzięki niej użytkownik może podejrzeć listę peerów podłączonych do swojego pełnego węzła, jeśli został on uruchomiony z poziomu interfejsu użytkownika. Możliwe jest również dodawanie oraz usuwanie poszczególnych peerów. W przyszłości powstanie analogiczny mechanizm dotyczący połączeń z innymi węzłami.

 

aktualizacja klienta chia - podłączenie peerów

 

Dodawanie notatek w ramach transakcji XCH

 

Od teraz portfel Chia umożliwia użytkownikom załączanie notatek tekstowych w ramach transakcji XCH. Notatka pierwotnie będzie przechowywana lokalnie i pozostanie widoczna w rejestrze transakcji nadawcy, o ile baza danych portfela nie zostanie usunięta lub ponownie zsynchronizowana.

Na chwilę obecną dodawanie notatek możliwe jest tylko w przypadku wysyłania zasobów. W tym momencie funkcja ta działa identycznie jak notatki CAT.

 

aktualizacja klienta chia - notatki transakcyjne

 

Usunięcie linków SkyNFT

 

Biorąc pod uwagę sprzedaż SkyNFT wszystkie linki użytkowników odnoszące się bezpośrednio do tej platformy nie są już dostępne w obrębie klienta Chia.

 

Ostrzeżenia dotyczące wersji klienta

 

Najnowszy klient Chia będzie wyświetlać ostrzeżenia użytkownikom, którzy używają graficznego interfejsu użytkownika w wersji niekompatybilnej z backendem (zapleczem technicznym) Chia. Należy wziąć pod uwagę, że ostrzeżenie to nie dotyczy użytkowników, którzy pobrali klienta referencyjnego do typowych zastosowań. Zmianę zauważą użytkownicy budujący aplikację z kodu źródłowego.

 

Poprawki błędów

 

Klient Chia w wersji 1.6.2 poprawia błędy zgłoszone przez użytkowników, niwelując tym samym wiele problemów. Pełną listę zmian można sprawdzić w oficjalnych informacjach o wydaniu.

 

Skąd mogę pobrać najnowszą wersję klienta Chia?

 

Najnowszą wersję klienta Chia można pobrać z oficjalnej strony projektu pod poniższym linkiem:

https://www.chia.net/downloads/

 


powrót ››


 

Kontakt do nas

Szpitalna 12
32-500 Chrzanów

kontakt@kopalniekrypto.pl

Robert Wiecheć
+48 608 503 833

Roman Majewski
+48 530 474 039

Zapisz się do newslettera

 
Proszę podać adres e-mail
Proszę zaakceptować warunki newslettera